Scherpste prijs? Bel direct! 020 410 90 90 Na 17.30 uur en zondag óók bereikbaar: 0900 – BELDUSA (0900 - 235 38 72)

DUSA

Limousine Service

Scherpste prijs? Bel direct! 020 410 90 90 Na 18.00 uur en zondag óók bereikbaar: 0900 – BELDUSA (0900 - 235 38 72)

DUSA Limousine Service

Disclaimer

Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. DUSA Limousine Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan DUSA Limousine Service. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van DUSA Limousine Service. Indien u in het kader van de dienstverlening van DUSA Limousine Service persoonsgegevens verstrekt, worden deze door DUSA Limousine Service vastgelegd. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt DUSA Limousine Service in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.